Ki Sul - 기술

 

Ki Sul staat voor Ki technieken. Bij Um Yang Kwon beoefenen we deze technieken voor het bevorderen en versterken van de Ki in het lichaam. Ki kan gezien worden als de levenskracht, de wilskracht, de vitale energie die deel uitmaakt van alles wat leeft. In de traditionele oosterse geneeskunde zijn er natuurlijke patronen van Ki die zouden samenhangen met delen van het lichaam. De Ki zou circuleren in banen in, op en om het lichaam. Meestal worden deze banen als meridianen benoemd. Deze banen of meridianen worden onder andere gebruikt in de acupunctuur, acupressuur en moxa. Ki zou niet moeten gezien worden als een één of andere esoterische kracht of een vorm van spiritualiteit, maar eerder als een fenomeen dat in het lichaam te ervaren is. De mate van het ervaren van Ki in het lichaam hangt samen met persoonlijke groei en aanleg voor het kunnen en ook het willen ervaren.

 

De technieken die toegepast worden zijn beweging oefeningen en ademhaling oefeningen. Bij de beweging oefeningen is het de bedoeling om de beweging zodanig uit te voeren dat gevoeld wordt dat de gebruikte energie weer deels terug in het lichaam vloeit. Voorbeelden hiervan zijn die bewegingen die van het zwaarte punt van het lichaam afgaan en terugkomen in het zwaarte punt van het lichaam. In de beweging ontstaat een resultante kracht die start in het zwaarte punt en eindigt in het zwaartepunt. Bij de ademhaling oefeningen is het de bedoeling om de ademhaling ritmisch te laten verlopen. In het ritme zit een tijdsduur van inademen, adem vasthouden, uitademen en rust. De tijdsduur van de inademing, vasthouden, uitademen en rust is verschillend. Tijdens de ademhaling oefening is het de bedoeling om de gedachte leeg te maken en leeg te houden. Om sneller resultaat te behalen wordt vaak gebruik gemaakt van een combinatie van de beweging en ademhaling oefeningen. Een voorbeeld hiervan is de Tan Jun Ho. Een ander voorbeeld is de appel techniek en de vlinder techniek. Door de oefeningen wordt de zuurstof beter opgenomen in het lichaam doordat de ademhaling synchroon gaat met  de beweging van het lichaam. Hiernaast ontstaat een energie fenomeen in het lichaam die ieder op zijn eigen manier kan ervaren, afhankelijk van het stadium van de persoonlijke groei en aanleg voor het kunnen en ook het willen ervaren. De oefeningen maken je lichaam krachtiger, zorgen ook voor de nodige ontspanning van je lichaam en zorgen ervoor dat je meer geconcentreerd bent in wat je doet in het hier en nu.

 

Naast beweging en ademhaling oefeningen zijn er nog dagelijks natuurlijke fenomenen die gebruikt kunnen worden om de Ki te bevorderen en versterken.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 HOME

 UM YANG KWON

 HAN KUK MU SUL

 INSTRUCTEURS

 CONTACT

 

TECHNIEKEN

 HAP KI DO

 QIGONG

 ZELFVERDEDIGING

 KUK SON KWAN

 

 

INFO

 LESROOSTER

 AGENDA

 NIEUWSBERICHTEN

 TARIEVEN

 LINKS

 FOTO’S